Kategoria: Prawo

Windykacja sądowa

Jeśli zastanawiasz się, jak przeprowadzić skuteczne odzyskiwanie długów, musisz znać zasady windykacji. Nie od razu kieruje się sprawę do sądu. Jeśli dłużnik spóźnia się ponad 2 tygodnie ze spłatą należności, przeprowadza się windykację polubowną czyli innymi słowy windykację miękką. Ona przynosi najczęściej oczekiwane rezultaty i dłużnik spłaca swój dług. Firmy windykacyjne wysyłają listy, które wzywają

Prawo pacjenta

Czy rehabilitacja w domu jest możliwa ? Rehabilitacja to przywracanie aktywności fizycznej lub psychicznej osobom, które straciły ją poprzez chorobę lub uraz. Rehabilitacja to kompleksowe działanie, mające na celu przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności organizmu. Poprawne funkcjonowanie organizmu pozwala na wykonywanie wielu czynności, a jedną z nich, a nawet najważniejszą jest zdolność do pracy, dzięki

Skuteczność komornika

Skuteczność działań komornika, a odczuwalne przez strony skutki. Według Kodeksu Prawa Cywilnego faktyczną egzekucję podejmuje komornik, gdy wydany zostaje tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Komornik wówczas czeka na opłacenie zaliczek przez Wierzyciela zlecającego egzekucję i przystępuje do pracy. Zaliczki zazwyczaj dotyczą wnoszenia przez komornika zapytań do różnych instytucji, aby uzyskać jak najwięcej informacji o stanie

Rower a prawo

Lato wciąż trwa. Pogoda zachęca na wycieczki rowerowe. Postanowiłem napisać coś trochę w wakacyjnym klimacie. Rower to zdrowa i bardzo przyjemna forma spędzenia wolnego czasu. Ostatnio, sam skorzystałem z urlopu korzystając z świetnego biura WyprawyRowelove organizującego wycieczkę rowerową po Kaszubach. Bardzo polecam, takie wyprawy rowerowe. Zainspirowany tą wspaniałą podróżą postanowiłem opublikować artykuł mówiący o prawach

Pomoc komornika

Czy komornik może pomóc? Komornicy powszechnie są kojarzeni bardzo negatywnie. Uznawani są jako bezwzględni  urzędnicy, którzy realizują postanowienia sądu, które stanowią dla nich tytuł wykonawczy dla podjęcia działań. Najważniejszym jednak dla komornika działaniem związanym z realizacją egzekucji jest uzyskanie właściwych dokumentów i rozpoznanie stanu majątkowego dłużnika. Chodzi tutaj o wniosek o wszczęcie egzekucji. Pomimo tych przykrych zdarzeń,

Ochrona danych osobowych

Ostatnio głośno o RODO i ochronie danych osobowych. Wielu traktuje ten temat jako dodatkowy problem (np. przy wdrażaniu w firmie). Warto jednak zastanowić się przed podaniem swoich danych, co użytkownik będzie z nimi robić. Troska o bezpieczeństwo własnych danych osobowych w sieci powinna być obowiązkiem każdego internauty. W szczególności chodzi o to, by nie udostępniać istotnych informacji

Kancelaria

Wielu życiowych sytuacji zmusza nas do zwrócenia się o pomoc do doświadczonego i sprawnego adwokata. W niektórych przypadkach możemy jednak potrzebować wsparcia ze strony kogoś innego niż adwokat – specjalistów innych dziecin. W zależności od rodzaju problemu mamy alternatywne niż sądowne sposoby jego rozwiązywania. Przed podejmowaniem decyzji na temat do kogo zwrócić się o pomoc

Obowiązek alimentacyjny

Polskie prawo zobowiązuje obojga rodziców do obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci, jeżeli te nie ukończyły jeszcze pełnoletności, dlatego nie są też w stanie utrzymać się samodzielnie. Oczywiście wraz z wiekiem można wykazać, że dochody naszego dziecka w zupełności wystarczają do pokrycia kosztów z nim związanych. Jednakowo zastrzega się prawną oraz troskliwą opiekę obojga rodziców względem

Urlop ojcowski a prawo

Zmiany w prawodawstwie polskim dotyczącym zatrudnienia oraz urlopów obejmują między innymi sytuacje, kiedy rodzicom rodzi się dziecko. W tym momencie przysługuje ojcowi czas wolny na opiekę nad dzieckiem. Jakie jednak musi spełnić warunki, aby go otrzymać? Te porady prawne powinny nieco rozjaśnić sytuację. Kogo obowiązuje urlop ojcowski? W momencie, kiedy urodzi się nam dziecko, matka

Zatrudnienie osoby młodej

Przepisy rozdziału czwartego działu dziewiątego kodeksu pracy, poświęconego szczególnym zasadom związanym z ochroną zdrowia młodocianego określają między innymi problematykę czasu pracy młodocianego. Zgodnie z nimi czas pracy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, a osoby między 16 a 18 rokiem życia – 8 godzin na dobę. Kodeks pracy nakłada na