Kategoria: Prawo

Ochrona danych osobowych

Ostatnio głośno o RODO i ochronie danych osobowych. Wielu traktuje ten temat jako dodatkowy problem (np. przy wdrażaniu w firmie). Warto jednak zastanowić się przed podaniem swoich danych, co użytkownik będzie z nimi robić. Troska o bezpieczeństwo własnych danych osobowych w sieci powinna być obowiązkiem każdego internauty. W szczególności chodzi o to, by nie udostępniać istotnych informacji

Kancelaria

Wielu życiowych sytuacji zmusza nas do zwrócenia się o pomoc do doświadczonego i sprawnego adwokata. W niektórych przypadkach możemy jednak potrzebować wsparcia ze strony kogoś innego niż adwokat – specjalistów innych dziecin. W zależności od rodzaju problemu mamy alternatywne niż sądowne sposoby jego rozwiązywania. Przed podejmowaniem decyzji na temat do kogo zwrócić się o pomoc

Obowiązek alimentacyjny

Polskie prawo zobowiązuje obojga rodziców do obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci, jeżeli te nie ukończyły jeszcze pełnoletności, dlatego nie są też w stanie utrzymać się samodzielnie. Oczywiście wraz z wiekiem można wykazać, że dochody naszego dziecka w zupełności wystarczają do pokrycia kosztów z nim związanych. Jednakowo zastrzega się prawną oraz troskliwą opiekę obojga rodziców względem

Urlop ojcowski a prawo

Zmiany w prawodawstwie polskim dotyczącym zatrudnienia oraz urlopów obejmują między innymi sytuacje, kiedy rodzicom rodzi się dziecko. W tym momencie przysługuje ojcowi czas wolny na opiekę nad dzieckiem. Jakie jednak musi spełnić warunki, aby go otrzymać? Te porady prawne powinny nieco rozjaśnić sytuację. Kogo obowiązuje urlop ojcowski? W momencie, kiedy urodzi się nam dziecko, matka

Zatrudnienie osoby młodej

Przepisy rozdziału czwartego działu dziewiątego kodeksu pracy, poświęconego szczególnym zasadom związanym z ochroną zdrowia młodocianego określają między innymi problematykę czasu pracy młodocianego. Zgodnie z nimi czas pracy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, a osoby między 16 a 18 rokiem życia – 8 godzin na dobę. Kodeks pracy nakłada na

Rozwód

Rozwód pociąga za sobą konieczność ustalenia władzy rodzicielskiej. Sąd ma w tej sytuacji trzy możliwości: władzę rodzicielską może przyznać obojgu małżonkom, może przyznać ją jednemu z rodziców, a władzę drugiego ograniczyć do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, albo też całkowicie pozbawić jednego lub obydwoje rodziców władzy rodzicielskiej. W wypadku, gdy władzy rodzicielskiej zostaną pozbawieni