Obowiązek alimentacyjny

Polskie prawo zobowiązuje obojga rodziców do obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci, jeżeli te nie ukończyły jeszcze pełnoletności, dlatego nie są też w stanie utrzymać się samodzielnie. Oczywiście wraz z wiekiem można wykazać, że dochody naszego dziecka w zupełności wystarczają do pokrycia kosztów z nim związanych. Jednakowo zastrzega się prawną oraz troskliwą opiekę obojga rodziców względem własnego dziecka – chyba, że sąd postanowił inaczej. Sąd może jednak zwolnić jednego z rodziców z obowiązku alimentacyjnego, jednak należy pamiętać, że jest to dość sporadyczna sytuacja i nie należy na nią napierać.

W gruncie rzeczy zwolnienie z tego obowiązku następuje wówczas, gdy rodzic nie jest w stanie wykazać swoich możliwości majątkowych oraz zarobkowych – mówią kolokwialnie nie ma niczego. Warto także pamiętać, że obowiązek płatności alimentacyjnych nie wygasa tylko w przypadku osiągnięcia przez dziecko wieku pełnoletności. Rodzice muszą pamiętać, że dziecko może otrzymywać pieniądze nawet, gdy jeszcze chodzi do szkoły – studiuje. Nie ma więc żadnego wymogu, by dziecko ukończyło edukację na konkretnym poziomie. Niektórzy jednak pytają jaki związek może to mieć z nieślubnym dzieckiem.

Sąd postrzega to jednak jako nieistotnym fakt, gdyż dziecko tak naprawdę nie musi być wynikiem małżeństwa. Należy więc pamiętać, że obowiązki związane z utrzymaniem oraz wychowaniem dziecka jest w zasadzie niezależne od tego gdzie dziecko się w danej chwili znajduje.

W przypadku niepłacenia alimentów egzekucją alimentów zajmuje się komornik.

Bezpieczeństwo rodziny
Komornik pomaga uzyskać pieniądze, które należą się dzieciom. Dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo rozbitej rodziny.

Student na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.