Pomoc komornika

Czy komornik może pomóc?

Komornicy powszechnie są kojarzeni bardzo negatywnie. Uznawani są jako bezwzględni  urzędnicy, którzy realizują postanowienia sądu, które stanowią dla nich tytuł wykonawczy dla podjęcia działań. Najważniejszym jednak dla komornika działaniem związanym z realizacją egzekucji jest uzyskanie właściwych dokumentów i rozpoznanie stanu majątkowego dłużnika. Chodzi tutaj o wniosek o wszczęcie egzekucji. Pomimo tych przykrych zdarzeń, warto zwrócić uwagę na kwestie dotyczące realnej pomocy, której udzielają komornicy zwykłym ludziom.

Ściąganie alimentów, zaległej pensji lub niezapłaconej faktury

Tak, komornicy się i tym zajmują. Są oni powołani przede wszystkim do tego, aby ściągać długi. Pomagają więc oni dzieciom, które nie mogą uzyskać zasądzonych alimentów albo pracownikom, którym pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenie itd. Bardzo dobrym specjalistą jest np. komornik Paweł Bobek.

finanse - ludzie
To trochę temat tabu, ale statystyki mówią, że wiele osób ma problemy z płynnością finansową.

Jest to bardzo istotne i trzeba sobie zdawać sprawę z tych wszystkich kwestii. Komornicy też potrafią pójść na ugodę i przy zaproponowaniu realnego planu spłaty są w stanie sprawić, że egzekucja komornicza zostanie zatrzymana.
Komornik ma obowiązek nie realizowania egzekucji z majątku, który jest niezbędny dla egzystencji lub tez dla pracy, która przecież ma umożliwić spłatę zobowiązań finansowych. Warto sobie uświadomić fakt, że najlepiej jak najwcześniej starać się spłacać długi, gdyż wraz z postępowaniem przedsądowym, windykacją przez firmy zewnętrzne oraz kosztami komorniczymi wartość długu realnie rośnie i staje się w pewnym momencie jeszcze trudniejsza, a nawet niemożliwa do spłaty. Dlatego tez warto się zorientować, jak można skutecznie dogadać się z wierzycielem w sprawie natychmiastowego spłacenia swoich długów. Jest to bardzo istotne i pozwoli spać spokojnie, nawet jeśli ciąża na nas jakiekolwiek zobowiązania. Długi trzeba spłacać, jest to prawidło znane od wieki wieków i trzeba zawsze się do niego stosować, niezależnie od tego w jakiej sytuacji jesteśmy.

Student na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.