Prawo pacjenta

Czy rehabilitacja w domu jest możliwa ?

Rehabilitacja to przywracanie aktywności fizycznej lub psychicznej osobom, które straciły ją poprzez chorobę lub uraz. Rehabilitacja to kompleksowe działanie, mające na celu przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności organizmu. Poprawne funkcjonowanie organizmu pozwala na wykonywanie wielu czynności, a jedną z nich, a nawet najważniejszą jest zdolność do pracy, dzięki której możemy zapewnić sobie byt. Rehabilitację zaleca się osobom, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną w znacznym stopniu.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych to szereg wielu działań leczniczych, psychicznych a także organizacyjno-edukacyjnych, które przy wielkim zaangażowaniu pozwalają na powrót do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Czy takie zabiegi wykonywane są tylko w gabinetach rehabilitacyjnych, czy popularna jest też rehabilitacja z dojazdem do domu? Komy taka rehabilitacja przysługuje. 

Przewlekły ból kręgosłupa może skończyć się rehabilitacją.

Domowe leczenie rehabilitacyjne

Rehabilitacja nie musi być realizowana w placówkach szpitalnych, dla osób które poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do miejsca rehabilitacji, przewiduje się możliwość realizowania działań rehabilitacyjnych w domu pacjenta. Rehabilitacja w warunkach domowych obejmuje zabiegi fizjoterapeutyczne i porady lekarskie. Skierowanie wystawia najczęściej lekarz rodzinny lub specjalista. Przy wystawianiu takiego skierowania lekarz dopisuje, że rehabilitacja będzie się odbywała w domu pacjenta. Z punktu widzenia dokumentów jest to właściwie wszystko.

rehabilitacja niepełnosprawnego a prawo
Jakie prawa ma osoba niepełnosprawna ?

Komu przysługuje domowa rehabilitacja?

Komu przysługuje domowa rehabilitacja?

Z rehabilitacji w warunkach domowych może skorzystać wiele osób:

-Osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, ale tylko do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia.

-Pacjenci z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu(osoby po udarach krwotocznych, zatorach) do 12 miesięcy od pojawienia się choroby.

-Pacjenci po wstawieniu endoprotez biodrowych i kolanowych – do pół roku po operacji.

-Osoby z chorobami przewlekłymi, jakimi są: choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, miopatia, kolagenozy, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zespoły pozapiramidowy, SM.

-Osoby „przykute” do łóżek w stanie wegetatywnym.

Lekarz po obejrzeniu chorego ustala program leczenia. Zabiegi najczęściej są wykonywane 3 razy w ciągu tygodnia. Taka rehabilitacja trwa najczęściej 4 tygodnie, lecz wszystko zależy od postępów zabiegów. Narodowy Fundusz Zdrowia udziela refundacji do 80 dni terapii. 

Student na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.