Urlop ojcowski a prawo

Zmiany w prawodawstwie polskim dotyczącym zatrudnienia oraz urlopów obejmują między innymi sytuacje, kiedy rodzicom rodzi się dziecko. W tym momencie przysługuje ojcowi czas wolny na opiekę nad dzieckiem. Jakie jednak musi spełnić warunki, aby go otrzymać? Te porady prawne powinny nieco rozjaśnić sytuację.

Kogo obowiązuje urlop ojcowski?

W momencie, kiedy urodzi się nam dziecko, matka posiada prawo do urlopu macierzyńskiego. Jednak prawo obejmuje również ojca dziecka, który może skorzystać z urlopu w wymiarze 2 tygodni.  Urlop ten jest opłacany nie przez pracodawcę, lecz przez ZUS, który wydaje kwotę z ubezpieczenia.

Porady prawne dotyczące możliwości uzyskania takiego zwolnienia często sprowadzają się do sprawdzenia, czy w ogóle kwalifikujemy się do uzyskania zwolnienia. Zgodnie z prawem, każdy ojciec posiada obowiązek wykorzystania tego przypisanego do niego urlopu pod warunkiem, że:

  1. dziecko nie skończyło 12 miesięcy albo
  2. orzeczenie o przysposobieniu zostało wydane do 12 miesięcy, a dziecko nie skończyło 7 roku życia albo 10 lat, jeśli nie poszło wcześniej do szkoły.

Porady prawne przy składaniu wniosków

Według przepisów z ustawy o macierzyństwie, ojciec musi jedynie złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie mniejszym niż 7 dni przed urlopem. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, co jednak nie oznacza, że musi przychylić się do niego.

Dlatego dobrze jest znacznie wcześniej poinformować szefa, że musimy wykorzystać nasze zwolnienie ojcowskie. Dzięki temu unikniemy problemów na linii pracodawca-pracownik.

Jakie pieniądze otrzymamy z ZUSu?

Niestety, wadą ojcowskiego zwolnienia urlopowego jest niepełna wypłata. Pracodawca nie płaci z własnej kieszeni, lecz robi to ZUS. Wypłaca on nam ekwiwalent zwolnienia tacierzyńskiego. Jednak ludzie często skarżą się, że pieniądze nie docierają na czas.

Dlatego porady prawne, jak należy składać wnioski oraz kogo ścigać za opóźnienia w opłatach można uzyskać na infolinii ZUSu albo bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Student na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.